Seeky

Ďalšie uznanie našej práce. Sme zaradení do magického kvadrantu spoločnosti Gartner

Dátum vydania

22. 11. 2023

Zaujíma vás opísaná téma?

kontaktujte nás
Ďalšie uznanie našej práce. Sme zaradení do magického kvadrantu spoločnosti Gartner

Všetky prihlásené spoločnosti sú každoročne podrobené podrobnej analýze, v ktorej americká spoločnosť Gartner skúma úplnosť vízie spoločnosti (napríklad pochopenie trhu alebo obchodný model) a jej schopnosť realizácie (finančné zdravie alebo skúsenosti zákazníkov).

Spoločnosť Gartner potom zaradí najlepšie hodnotené spoločnosti do svojich kvadrantov. Ako člen nadnárodnej skupiny GEMA sa naša spoločnosť System4u objavuje v kvadrante opakovane – a to platí aj pre sezónu 2023/24.

Magické kvadranty sú rozdelené podľa odvetví, konkrétne GEMA súťaží v kategórii Managed Mobility Services. Analytici spoločnosti Gartner zaradili spoločnosť GEMA do kvadrantu vizionárov. To znamená, že sme inovatívna spoločnosť, ktorá prichádza s novými riešeniami, ale stále nám chýba významný podiel na trhu. V rovnakom kvadrante ako my sú napríklad spoločnosti Telefonica alebo Vodafone.

System4u a GEMA v magickom kvadrante spoločnosti Gartner

Presne tak, ako nás hodnotila spoločnosť Gartner

Analytici spoločnosti Gartner považujú za silné stránky spoločnosti GEMA:

  • Veľký dôraz na logistiku. Stanovili sme prísne pravidlá pre rýchlosť dodania mobilných zariadení (často ich dodávame ešte v deň objednávky) a rýchlosť ich nasadenia vo firme. V zmluvách sú prísne sankcie, ak nedodržíme dohodu.
  • Štandardizácia ponuky. Zatiaľ čo predtým bolo mnoho riešení na správu mobilných zariadení ťažko dostupných a boli k dispozícii len na požiadanie, vďaka spolupráci s partnermi v každej krajine sme ich dokázali štandardizovať, oceniť a ponúknuť ako produkt. Vďaka tomu je riešenie pre klienta oveľa dostupnejšie.
  • Balíky služieb. Okrem samostatného predaja služieb a riešení ponúkame aj komplexné balíky služieb rôznych veľkostí, ktoré môžu naši partneri označiť a predávať ako vlastné riešenia.

Podľa spoločnosti Gartner sú slabými stránkami systému GEMA:

  • Nedostupnosť služieb na japonskom trhu. Spoločnosť GEMA nepôsobí priamo v Japonsku, máme tam len obchodného partnera.
  • Rozdvojená marketingová stratégia. Na niektorých trhoch pôsobíme len prostredníctvom licenčných partnerov alebo siete LinkedIn. Webová stránka skupiny nie je dostatočne podrobná, moderná a aktuálna.
  • Obmedzená automatizácia a využívanie umelej inteligencie. Napríklad linka služieb zákazníkom je stále závislá od ľudí, pričom iba 9,2 % otázok sa vybavuje automatizovane. To môže spôsobiť, že zákaznícka podpora nebude dostatočne rýchla na to, aby časom dokázala uspokojiť rastúce požiadavky klientov.

Čo to pre vás znamená?

Zaradenie do magických kvadrantov spoločnosti Gartner je pre každú spoločnosť v oblasti IKT veľkou cťou a pre zákazníka uistením, že si vybral spoľahlivého partnera, jedného z najlepších na svete. V Českej republike nemajú kvadranty takýto názov, ale napríklad v USA si firmy vyberajú dodávateľov IKT na základe ich umiestnenia v kvadrante.

Zároveň je to pre nás záväzok, že budeme naďalej tvrdo pracovať, poskytovať najlepšie služby a obhájiť našu pozíciu aj nabudúce – v lete 2024.

Ďalšie články

Digitálnymi technológiami žijeme. A preto o nich aj píšeme.

Najnovšie články
Ďalšie články
1/10

Alebo nás kontaktujte priamo

Alena Valečková

Alena Valečková

koordinátor kancelárie

Kontaktujte nás

Vyplňte náš formulár, ozveme sa vám do niekoľkých dní s návrhom nezáväznej konzultácie.

Kontaktujte System4u