Seeky

22. 11. 2023

Magické kvadranty spoločnosti Gartner sú jednoducho povedané zoznamy najlepších technologických spoločností z celého sveta. V rámci skupiny GEMA sme tento rok opäť obhájili pozíciu vizionára.

10. 12. 2021

Partnerstvo medzi spoločnosťami System4u a Samsung je dlhodobé. Do našich spoločných aktivít sme zapojili ďalšieho partnera, spoločnosť Smarty.

24. 11. 2021

Zákazníci zo západnej Európy vedia lepšie využívať technológie pri každodennej práci, my sme v oblasti digitalizácie veľmi konzervatívni. A Európa nám uteká, hovorí Martin Koláček, spolumajiteľ spoločnosti System4U.

1. 4. 2021

Prečo sa zaoberať bezpečnosťou mobilných zariadení, aké sú faktory ovplyvňujúce bezpečnosť mobilných zariadení, aké sú typy útokov na mobilné zariadenia a ako sa proti nim brániť.

15. 3. 2021