Staré telefóny či notebooky odovzdávajte do ďalšieho obehu či na ekologickú likvidáciu. Prispejete tým k ochrane životného prostredia.

Ak vo firme vyradíte z prevádzky mobilný telefón či notebook, zbytočne ho neschovávajte „na niekedy“. Cenné kovy v týchto zariadeniach je možné opätovne využiť na výrobu nových prístrojov, niektoré zariadenia aj znovu vrátiť do obehu.
Životní cyklus mobilních zařízení

V predchádzajúcich článkoch na tému Životný cyklus mobilných zariadení vo firmách ste si mohli prečítať o ich výbere, kúpe či prenájme, nastavenie a o dôležitosti zákazníckej podpory. Teraz sa budeme venovať ďalšej kapitole, čo je recyklácia či ekologická likvidácia už nepoužívaných firemjních mobilných zariadení.

V Česku ležia milióny starých zariadení

Podľa odhadov ležia v českých domácnostiach a firmách milióny zastaraných mobilných zariadení. Napríklad mobilné telefóny mávajú životnosť dva až tri roky – potom si ľudia kúpia nový telefón a ten pôvodný schovajú na horšie časy. My v System4u odhadujeme, že sa takto len v českých firmách povaľujú stovky tisíc zariadení.

Mobilné zariadenia pritom rýchlo strácajú svoju hodnotu, takže pre firmy je výhodnejšie sa ich čo najskôr zbaviť, než ich roky niekde skladovať. Ak si napríklad manažéri firmy každé tri roky kupujú nový notebook alebo telefón, má ich pôvodné zariadenie stále vysokú hodnotu a možnosť ďalšieho využitia.

Zo zariadení treba zmazať všetky dáta

Ak svoj starý telefón či notebook odovzdávate niekomu inému, je dôležité z neho vymazať všetky dáta. Iba návrat do továrenského nastavenia alebo premazanie disku nestačí, šikovní ľudia dokážu dáta z týchto zariadení obnoviť.

Preto je lepšie, keď svoje nepoužívané zariadenia odovzdáte napríklad nám. Môžete za ne dostať trhovú zostatkovú hodnotu a zároveň sa postaráme o kompletné premazanie a anonymizáciu všetkých dát, prípadne fyzickú likvidáciu dátových nosičov. Zariadenie následne repasujeme a posielame ďalej do obehu.

Staré zariadenia je možné rozobrať na cenné kovy

Ak podobný postup vaša firemná politika neumožňuje, prípadne sú vaše mobilné zariadenia také zastarané, že už ich návrat do obehu nedáva zmysel, je možné ich rozobrať na cenné kovy a tie opätovne využiť. Významne tým prispejete k ochrane životného prostredia.

Napríklad mobilné telefóny obsahujú zlato, kobalt, meď, striebro, ortuť alebo arzén. Pri ťažbe týchto látok dochádza k devastácii krajiny. Tým, že svoje zariadenia odovzdáte, pomáhate týmto problémom predísť.

Ako postupovať pri odovzdaní mobilného zariadenia?

Stačí, keď k nám do System4u pošlete súpis všetkých mobilných zariadení vrátane základnej špecifikácie ich hardvéru. My na základe tohto súpisu vyhodnotíme, ktoré zariadenia je možné ešte vrátiť do obehu a ktoré už poslúžia iba na rozobratie na súčiastky. Taktiež vám zašleme odhadovanú zostatkovú cenu všetkých zariadení.

Po vašom súhlase dohodneme podmienky odovzdania zariadení a v spolupráci s partnerskými firmami sa postaráme o ich ekologickú recykláciu alebo likvidáciu. Vy tak uvoľníte svoje skladovacie kapacity a taktiež budete mať dobrý pocit z toho, že ste urobili dobrý krok na ochranu životného prostredia.

Tým sa životný cyklus mobilných zariadení uzatvára alebo zároveň môžeme povedať, že sa dostáva do ďalšieho kola.

Pri výmene starého mobilného zariadenia za nové treba to nové opäť na prácu správne nastaviť, spravovať ho a po pár rokoch opäť vymeniť za nové. V celom tomto kolobehu budeme my v System4u na vašej strane.

Mohlo by vás tiež zaujímať