Spolu s Človekom v tiesni pomáhame ľuďom z dlhov

Predstavte si, že vám po zaplatení nájomného zostáva na jedlo, dopravu a ďalšie výdavky napríklad len okolo 80 eur. Hrozná predstava, že? Ale pre približne milión ľudí je to každodenná realita. Práve toľko Čechov je v dlhovej pasci.

Aby sme im aspoň trochu uľavili, začali sme prispievať na prevádzku dlhové poradne organizácie Človek v tiesni.

Dlhoví poradcovia ľuďom pomáhajú:

  1. kontaktovať veriteľa a dohodnúť splátkový kalendár,
  2. bojovať s neférovým konaním exekútorov, prípadne spoločností ponúkajúcich pôžičky,
  3. zaistiť inštitút oddlženia,
  4. zlúčiť exekúcie alebo ich zastaviť, ak sú založené na neplatných rozhodcovských nálezoch.

Práve zlúčenie exekúcií je jedna z najúčinnejších metód pomoci. Napríklad Petr z Prahy nezaplatil pokuty v dopravnom podniku a kvôli tomu naňho bolo vypísaných hneď 12 exekučných príkazov. Tým, že sa Človeku v tiesni podarilo exekúcie zlúčiť do jednej, nemusel Peter platiť náklady exekučného konania dvanásťkrát, ale iba raz. Vďaka tomu jeho dlh klesol z približne 3 900 eur na okolo 780 eur.

Mohlo by vás tiež zaujímať