Seeky

Koncept nulovej dôvery

Zero Trust je moderný štandard zabezpečenia a prístupu k podnikovým aplikáciám a zdrojom. Namiesto tradičnej ochrany na úrovni perimetra buduje bezpečnosť okolo identity (používateľa, zariadenia, služby alebo aplikácie) a umožňuje zamestnancom flexibilne pracovať odkiaľkoľvek.

Prečo práve u nás?
Koncept nulovej dôvery
 • 1

  Vysoká flexibilita a mobilita

  Umožňujeme používateľom produktívne a bezpečne spolupracovať odkiaľkoľvek, kedykoľvek a na akomkoľvek zariadení. Výrazne zjednodušíme prístup a overovanie do cloudových a lokálnych aplikácií.

 • 2

  Chránime údaje

  Nastavíme bezpečnostné opatrenia, ako je automatická klasifikácia údajov, silné šifrovanie, správa zariadení, kontrola prístupu a silné overenie totožnosti, aby sme pomohli ochrániť vaše citlivé informácie.

 • 3

  Znížime riziká na minimum

  Neustálym overovaním a monitorovaním každého prístupu alebo činnosti znižujeme riziko úniku údajov a ohrozenia systému. Tým sa minimalizujú škody spôsobené kybernetickými útokmi alebo chybami siete.

 • 4

  Postupne a systematicky

  Úspešné prijatie koncepcie nulovej dôvery si vyžaduje strategický a systematický prístup. Analyzujeme vaše prostredie, identifikujeme slabé miesta a navrhneme postupnú transformáciu. Vždy myslite na používateľov a ich používateľský zážitok.

1/4

Pozrite sa na implementované riešenia

zobraziť

Máte záujem o podobné služby?

kontaktujte nás

Krok za krokom vás prevedieme procesom transformácie vášho firemného IT prostredia, výberom vhodných technológií, zvýšením flexibility a bezpečnosti a výrazným znížením vplyvu potenciálneho kybernetického útoku.

Koncept nulovej dôvery

Prečo koncept nulovej dôveryhodnosti?

Pracujú vaši používatelia úplne na diaľku alebo hybridne z rôznych miest a zariadení? Presunuli ste niektoré alebo dokonca väčšinu svojich aplikácií do cloudu, aby ste zjednodušili obchodnú spoluprácu? Potrebujete spolupracovať s externými dodávateľmi a poskytnúť im prístup do svojich systémov? Prebieha väčšina vašej obchodnej komunikácie cez verejný internet a zabezpečený perimeter prakticky neexistuje? Chcete sa aktívne chrániť pred sofistikovanými kybernetickými hrozbami, ako je phishing a ransomvér? Alebo dokonca proti interným hrozbám, ako je únik údajov alebo neoprávnený prístup zamestnancov ku kritickým informáciám?

Princíp nulovej dôvery vždy znamená narušenie bezpečnosti, a preto:

 • Explicitná autentifikácia a autorizácia je založená na mnohých signáloch – napríklad na identite používateľa, polohe, spôsobe autentifikácie, použitom zariadení a jeho zabezpečení.
 • V procese hodnotenia sa používajú moderné technológie, ako je strojové učenie, detekcia anomálií a umelá inteligencia.
 • Prístup k aplikáciám alebo údajom sa prideľuje len na určitý okamih a obmedzuje sa na nevyhnutný čas pomocou mikrosegmentácie.
 • Vykonáva sa nepretržité monitorovanie a systém automaticky reaguje v prípade zisteného rizika.

Naše služby

Koncepcia nulovej dôveryhodnosti sa týka mnohých častí podnikového IT, preto je potrebné postupovať uvážene. Naši odborníci zanalyzujú vaše prostredie, pripravia podrobný plán zavedenia Zero Trust a implementujú potrebnú technológiu.

Alebo nás kontaktujte priamo

Alena Valečková

Alena Valečková

koordinátor kancelárie

Kontaktujte nás

Vyplňte náš formulár, ozveme sa vám do niekoľkých dní s návrhom nezáväznej konzultácie.

Kontaktujte System4u