Prines si svoje vlastné zariadenie (BYOD) – trend moderných firiem, jeho úskalia a riešenia

BYOD – z anglického „Bring Your Own Device“. Stále obľúbenejší trend, keď zamestnanci používajú na prácu svoje vlastné mobilné zariadenia. Na bezproblémové fungovanie tejto politiky je potrebné zaistiť bezpečnosť firemných údajov, ku ktorým zamestnanci zo svojich mobilných zariadení pristupujú, a tiež je nevyhnutné riešiť súvisiace právne aspekty.

BYOD a pravidlá hry

V českých firmách zatiaľ stále prevažuje štandardný model, keď zamestnanci pracujú na mobilných zariadeniach poskytnutých zamestnávateľom. Pre nikoho však nie je príliš pohodlné nosiť so sebou firemný aj súkromný telefón, navyše, výber vlastného zariadenia ponúka zamestnancovi viac komfortu pri jeho obsluhe. Nehľadiac na to, že je už celkom bežné investovať do vlastného zariadenia viac peňazí, než by do takéhoto zariadenia investoval zamestnávateľ. 

Vďaka riešeniu BYOD umožňujú firmy svojim zamestnancom pristupovať k firemným údajom z vlastných zariadení odkiaľkoľvek a kedykoľvek. Zvyšujú tak produktivitu a spokojnosť zamestnancov, na druhej strane je však tiež potrebné firemné údaje riadne zabezpečiť a chrániť a mobilné zariadenia hromadne spravovať.

Na správne fungovanie BYOD je potrebné stanoviť pravidlá, ktoré presne vymedzujú mantinely, medzi ktorými sa môže konkrétny používateľ pohybovať. Na druhej strane je však aj firma povinná poskytnúť zamestnancovi kompenzácie za používanie jeho vlastného zariadenia na prácu.

Zamestnávateľ musí tiež venovať patričnú pozornosť ochrane osobných a citlivých údajov nachádzajúcich sa v súkromných zariadeniach – je teda potrebné, aby sa v mobilných zariadeniach striktne oddelili firemné údaje od údajov súkromných. 

Riešenie na hromadnú správu a zabezpečenie mobilných zariadení pomocou technológie VMware AirWatch

Technológia VMware AirWatch podporuje všetky hlavné mobilné platformy, zamestnanci tak môžu vyberať svoje zariadenia z najnovších značiek a modelov.

Vďaka AirWatch Agentovi je proces registrácie mobilného zariadenia jednoduchý a plynulý. Hneď ako dôjde k overeniu používateľa, profily, aplikácie a obsah sa nastavia automaticky podľa používateľa a typu vlastníctva zariadenia. AirWatch teda umožňuje bezpečný prístup k podnikovým údajom tak z firemných zariadení, ako aj zo zariadení vlastnených zamestnancami. Pomocou AirWatch samoobslužného portálu si zamestnanci môžu sami vykonávať základnú správu svojich zariadení, čím sa značne uľahčí práca IT oddelenia.

Pomocou AirWatch kontajnera je možné jednoducho oddeľovať firemné a osobné údaje na zariadeniach, a to pomocou vlastných zásad ochrany súkromia podľa typu vlastníctva zariadenia. Nakonfigurované zásady znemožňujú zhromažďovanie údajov z osobného e-mailu, obsahu alebo aplikácií na zariadeniach vlastnených zamestnancami. GPS lokalizácia, osobné informácie používateľa a telekomunikačné údaje pri nastavení tiež zostávajú súkromné. 

Organizácie potrebujú umožniť politiku BYOD bez ohrozenia IT bezpečnosti. AirWatch Workspace poskytuje zabezpečenie korporátnych zdrojov a aplikácií doručených na zariadenia pri súčasnom zachovaní oddelenia firemných a osobných údajov. Je možné taktiež riadiť a spravovať podnikové aplikácie a údaje bez nutnosti správy celého zariadenia. Kontajnerové riešenia od AirWatch sú navrhnuté na zaistenie jednoduchého používateľského použitia, so schopnosťami jednotného prihlásenia a integrácie v kontajnerovom úložisku. Pomocou overovania používateľa, šifrovania údajov, zásad na úrovni aplikácií, monitorovania a správy konformity (compliance) je zaistená pokročilá bezpečnosť aplikácií v celej firme.

Ak používateľ zariadenie stratí alebo rozviaže pracovný pomer, administrátori zabránia prístupu k firemnému e-mailu, Wi-Fi a VPN, to isté platí pre interné aplikácie a korporátny obsah, a to bez toho, aby to ovplyvnilo osobný obsah na zariadení.

System4u ponúka komplexné spracovanie problematiky BYOD:

  • technickú časť– analýzu súčasného stavu, prípravu a návrh IT politík pre rôzne používateľské skupiny
  • právne stanovisko k problematike BYOD– rozbor práv, povinností a rizík
  • vypracovanie internej smernice BYOD – pravidlá na používanie vlastných zariadení zamestnancov a externých pracovníkov
  • manuál pre používateľov vrátane problematiky ochrany súkromia

Pred zavedením riešenia BYOD do firmy je potrebné vopred zvážiť všetky aspekty a jedine správne premysleným postupom a riešením dosiahnuť perfektné fungovanie. Vďaka správne nastavenej politike BYOD zostanú citlivé firemné údaje v bezpečí, IT oddeleniu nehrozí preťaženie a koncoví používatelia mobilných zariadení budú spokojnejší a ich pracovná výkonnosť môže rapídne narastať.

Mohlo by vás tiež zaujímať