Seeky

Naše služby pre verejný sektor

Naše služby pre verejný sektor

Vo verejnom sektore sa snažíme zaviesť digitálne platformy a aplikácie, ktoré občanom a podnikom umožnia jednoduchší a rýchlejší prístup k službám verejnej správy. Prechod na cloudové platformy na ukladanie údajov a prevádzku aplikácií je čoraz aktuálnejšou témou. Očakávame postupné využívanie umelej inteligencie a strojového učenia na zvýšenie efektívnosti a automatizáciu rutinných úloh v rôznych oblastiach verejnej správy vrátane správy dokumentov, spracovania údajov alebo automatizácie rozhodovacích procesov. Na kybernetickú bezpečnosť sa kladie zvýšený dôraz vzhľadom na hrozby, ktoré môžu ohroziť citlivé informácie a infraštruktúru verejného sektora. Trendom je aj poskytovanie verejných údajov a informácií v strojovo čitateľnej forme prostredníctvom portálov otvorených údajov. Využívanie technológií internetu vecí na vytváranie inteligentných miest a efektívnejšie využívanie zdrojov, ako je doprava, energetika a odpadové hospodárstvo, vedie k zlepšeniu životnej úrovne občanov.

Referencie

Pozrite sa, pre koho sme pracovali vo verejnej správe:

Základná škola Antonínska

Základnej škole sme pomohli nastaviť tablety pre žiakov a učiteľov – stačilo ich zapnúť a mohli hneď pracovať.

Správa zariadení pre distribútora plynu

Správa zariadení pre distribútora plynu

Správa mobilných zariadení, technická podpora.

Alebo nás kontaktujte priamo

Alena Valečková

Alena Valečková

koordinátor kancelárie

Kontaktujte nás

Vyplňte náš formulár, ozveme sa vám do niekoľkých dní s návrhom nezáväznej konzultácie.

Kontaktujte System4u