Ochrana osobných údajov

Sme spoločnosť System4u a vám, našim zákazníkom, poskytujeme služby v oblasti IT. V súvislosti s tým potrebujeme tiež poznať niektoré vaše osobné údaje. Či už na vybavenie požiadavky, uzavretie zmluvy, poskytnutie služby, vystavenie účtovného dokladu alebo na zaslanie obchodného či marketingového oznámenia.

Vaše osobné údaje starostlivo strážime a vždy to tak bolo. Nikomu ďalšiemu ich neposkytujeme ani nepredávame a ani nijako inak s nimi nenakladáme. Pri ich spracúvaní postupujeme v súlade so všetkými nariadeniami a predpismi, teda aj s nariadením (EÚ) 2016/679 (GDPR, všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Spracúvame iba také údaje, ktoré nevyhnutne potrebujeme. V našej databáze je teda uvedené meno, priezvisko, pozícia vo firme, kontaktná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa a IČO.

Na našom webe nezbierame žiadne osobné údaje, neprofilujeme návštevníkov. Pri online marketingových aktivitách, ako je napr. remarketing, takisto necielime na jednotlivcov, ale na skupiny, a nami používané reklamné systémy nám neumožňujú získať identifikáciu konkrétnej osoby.

Ďakujeme vám za dôveru.

×

Vyplňte náš formulár, ozveme sa vám do niekoľkých dní s návrhom nezáväznej konzultácie.