GEMA

GEMA – Global Enterprise Mobility Alliance – globálny poskytovateľ služieb na správu a zabezpečenie firemných mobilných zariadení prostredníctvom lokálnych partnerov.

System4u je exkluzívnym partnerom GEMA

Táto aliancia zaručuje, že jednotliví partneri poskytujú spoločné portfólio služieb v oblasti mobility pri dodržaní najvyšších nárokov na jednotnú kvalitu.

Ide o jediné združenie pre podnikovú mobilitu na svete. Ponúka výber najlepších firiem zaoberajúcich sa mobilitou, ktoré vybudovali spoločné know-how a infraštruktúru. Toto globálne združenie a jeho členovia vďaka tomu dodávajú mobilné služby a riešenia v rozsahu a kvalite, aké žiadna samostatná firma nie je schopná dosiahnuť.

GEMA a jej členovia ponúkajú globálnym firmám komplexné mobilné riešenia a služby v jednotnej kvalite kdekoľvek na svete prispôsobené individuálnym regionálnym potrebám jednotlivých krajín, ich kultúre, jazyku, časovému pásmu a legislatíve.

System4u pod značkou GEMA poskytuje firmám služby zastrešujúce celý životný cyklus mobilných zariadení.

Životný cyklus mobilných zariadení

GEMA, a tým aj System4u, sa v tomto roku umiestnili v Gartnerovom magickom kvadrante pre Managed Mobility Services.

GEMA’s Magic Quadrant

Sme pripravení na ďalšiu úspešnú spoluprácu.

Poďme do toho spoločne