Recyklácia či likvidácia

Každý prístroj raz doslúži. Ak sa tak stane, zaistíme jeho recykláciu alebo ekologickú likvidáciu. Pri recyklácii sa diely mobilných zariadení môžu rovno využiť na výrobu nových
alebo sa rozložia na jednotlivé prvky, ktoré sa vrátia do výrobného procesu. Nedochádza tak k zaťažovaniu životného prostredia.

Staré zariadenia vyzdvihneme priamo u vás vo firme a zároveň dodáme aj nové, ktoré budú nastavené rovnako ako tie pôvodné.

Príklad z praxe

V poradenskej spoločnosti každé tri roky vymieňajú všetky mobilné zariadenia. Tie staré dávali do skladu, kde k nim postupom času pribúdali aj staré počítače, monitory, tlačiarne. Keď sa už v sklade nedalo pohnúť, museli situáciu začať riešiť. My zo System4u sme zariadenia vyzdvihli, zmazali z nich všetky dáta a odovzdali na recykláciu či ekologickú likvidáciu.

Životný cyklus mobilných zariadení vo firmách

Nastavenie a distribúcia

Viac

Kúpa, či prenájom, evidencia

Viac

Konzultácia a výber zariadenia

Viac

Podpora používateľov

Viac

Recyklácia či likvidácia

Viac

Tiež chcete efektívně pracovat z mobilních zariadení?

Na to sme tu