Seeky

Zero Trust je budúcnosťou bezpečnosti IT

Dátum vydania

2. 4. 2024

Zaujíma vás opísaná téma?

kontaktujte nás
Zero Trust je budúcnosťou bezpečnosti IT

V dnešnom digitálnom prostredí, kde sa kybernetické hrozby neustále vyvíjajú a sú čoraz sofistikovanejšie, už nie je bezpečnosť IT pre podniky nevyhnutná.

V reakcii na tieto výzvy sa do popredia dostáva koncept nulovej dôveryhodnosti (Zero Trust – ZT), ktorý je čoraz dôležitejší a nenahraditeľný. Nulová dôvera predstavuje revolučný prístup k bezpečnosti IT infraštruktúry, ktorý sa odkláňa od tradičného poňatia zabezpečenia založeného na perimetri a prichádza s radikálnou myšlienkou: nedôverovať nikomu, dokonca ani v rámci organizácie.

Hlavné piliere koncepcie Zero Trust

  1. Nedôvera v implicitné bezpečnostné predpoklady: Tradičný prístup k bezpečnosti sa spoliehal na implicitnú dôveru vo vnútorné sieťové zóny a zariadenia. Naproti tomu koncepcia nulovej dôveryhodnosti vyžaduje, aby sa overovala všetka komunikácia a prístupy bez ohľadu na to, či pochádzajú z interného alebo externého zdroja. Všetky žiadosti o prístup sa musia overovať, autorizovať a vyhodnocovať na základe širokej škály faktorov, ako je identita, kontext a stav zariadenia.
  2. Mikrosegmentácia siete: Stratégia nulovej dôveryhodnosti podporuje mikrosegmentáciu siete, čo znamená, že sieť je rozdelená na menšie segmenty a každý segment má vlastné pravidlá prístupu a riadenia. Tým sa minimalizuje povolený pohyb v sieti a zvyšuje sa kontrola nad komunikáciou medzi segmentmi.
  3. Princíp najmenších privilégií: Zero Trust zdôrazňuje princíp najmenších privilégií, čo znamená, že používatelia a zariadenia majú len nevyhnutné oprávnenia na vykonávanie svojich funkcií. Tým sa znižuje riziko možného zneužitia v prípade úniku alebo ohrozenia identity zariadenia.
  4. Nepretržité monitorovanie a vyhodnocovanie:Nulová dôvera si vyžaduje nepretržité monitorovanie a vyhodnocovanie stavu používateľov, zariadení a sieťovej prevádzky. Dynamická analýza správania umožňuje rýchlu identifikáciu potenciálnych hrozieb a rýchlu reakciu.

 

Prečo je potrebná nulová dôvera?

  1. Zvýšená komplexnosť kybernetických hrozieb: so zvyšujúcou sa sofistikovanosťou kybernetických útokov je tradičný model zabezpečenia založený na perimetri nedostatočný. Prístup nulovej dôveryhodnosti zahŕňa vyššiu úroveň kontroly a ochrany, ktorá je potrebná na minimalizáciu rizika a reakciu na nové typy útokov.
  2. Mobilita a cloud computing: S rastúcim trendom mobility a prechodom na cloudové služby sa tradičné zabezpečenie založené na perimetri stáva zastaraným. Zero Trust umožňuje bezpečný prístup k údajom a aplikáciám odkiaľkoľvek a za akýchkoľvek okolností.
  3. Zneužitie vnútorných hrozieb: tradičné bezpečnostné prístupy často zanedbávajú vnútorné hrozby, ako je napríklad úmyselný alebo neúmyselný únik údajov. Prístup nulovej dôveryhodnosti minimalizuje potenciálny vplyv vnútorných hrozieb tým, že nedôveruje ani legitímnym používateľom a zariadeniam.
  4. Regulačné požiadavky:Čoraz prísnejšie regulačné požiadavky, ako napríklad GDPR alebo NIS2, vyžadujú, aby spoločnosti poskytovali väčšiu ochranu osobných údajov a citlivých informácií. Koncepcia nulovej dôveryhodnosti poskytuje robustný bezpečnostný rámec, ktorý pomáha organizáciám splniť tieto požiadavky.

Záverom možno povedať, že Zero Trust nie je len módny slogan, ale nevyhnutný krok smerom k budúcnosti bezpečnosti IT. Organizácie, ktoré prejdú na tento inovatívny model zabezpečenia, získajú väčšiu kontrolu nad svojou IT infraštruktúrou a znížia riziko kybernetických útokov. Na udržanie konkurencieschopnosti a ochranu citlivých údajov je Zero Trust základným prvkom bezpečnostnej stratégie moderného zabezpečenia pre spoločnosti všetkých veľkostí.

Autor Roman Přikryl

Ďalšie články

Digitálnymi technológiami žijeme. A preto o nich aj píšeme.

Najnovšie články
Ďalšie články
1/10

Alebo nás kontaktujte priamo

Alena Valečková

Alena Valečková

koordinátor kancelárie

Kontaktujte nás

Vyplňte náš formulár, ozveme sa vám do niekoľkých dní s návrhom nezáväznej konzultácie.

Kontaktujte System4u