Seeky

Vyvinuli sme novú službu kybernetickej bezpečnosti System4u MDR

Dátum vydania

27. 2. 2024

Zaujíma vás opísaná téma?

kontaktujte nás
Vyvinuli sme novú službu kybernetickej bezpečnosti System4u MDR

Venovali sme sa téme najnovších trendov v oblasti kybernetickej bezpečnosti a nárastu kybernetických hrozieb, pričom útočníci sú z roka na rok sofistikovanejší a ich techniky a taktiky sa zdokonaľujú.

Ako sa účinne chrániť?

Riešením je zamerať sa na lepšiu detekciu hrozieb a reakciu na všetky typy hrozieb vrátane proaktívnej ochrany podniku v reálnom čase.

System4u MDR – modulárna služba

Vzhľadom na flexibilitu a rôzne potreby každej spoločnosti sme pripravili modulárny systém kybernetickej ochrany, ktorý umožňuje spoločnostiam škálovať ich aktuálne potreby kybernetickej ochrany.

Vo svojej podstate kombinuje pokročilú technológiu detekcie hrozieb s integrovanou analýzou na klasifikáciu, okamžitú prvú reakciu a zmiernenie bezpečnostných incidentov.

Zahŕňa dva základné piliere:

  1. System4u MDR (Managed Detection and Response)
  2. Priama podpora zabezpečenia, Priama podpora zabezpečenia System4u

Službu vytvárame na základe komponentov licencovaných v rámci plánov Microsoft 365 Business Premium alebo Enterprise.

Naše riešenie predpokladá, že narušenie možno očakávať odkiaľkoľvek, preto je vytvorené plne v súlade s konceptom architektúry nulovej dôveryhodnosti. Tým sa odlišujeme od tradičných prístupov, ktoré sa zameriavajú výlučne na prevenciu na perimetri systémovej infraštruktúry.

Koncept nulovej dôveryhodnosti nie je zďaleka nový, ale stále predstavuje moderný a komplexný prístup ku kybernetickej bezpečnosti, ktorý je ťažké prekonať. Predpokladá sa, že žiadny používateľ, zariadenie ani sieť by nemali byť automaticky dôveryhodné bez ohľadu na to, či sa nachádzajú v perimetri organizácie alebo mimo neho. Namiesto toho sa musí dôvera neustále overovať prostredníctvom silných kontrol prístupu, viacfaktorového overovania a monitorovania správania používateľov a zariadení v reálnom čase. V dnešnom komplexnom a prepojenom svete, kde sú používatelia a zariadenia čoraz mobilnejší a hrozby môžu prichádzať zvnútra aj zvonka organizácie, už samotná ochrana perimetra nestačí.

1. System4u MDR

Rozhodli sme sa prijať postup a používať najmodernejšie technológie, ktoré poskytujú komplexnú ochranu proti širokému spektru kybernetických hrozieb. Okrem toho sme vyvinuli vlastnú sadu vstavaných analytických pravidiel a orchestráciu bezpečnostných reakcií nad kľúčovou technologickou zložkou našej služby, ktorou je systém SIEM (Security Information and Event Management ) v podobe produktov Microsoft Sentinel a EDR/XDR (Endpoint Detection and Response/Extended Detection and Response) od spoločnosti Microsoft. Výrazne sme tak rozšírili možnosti dané základom týchto nástrojov, ktoré podľa nezávislých hodnotení už teraz patria medzi absolútnu špičku riešení dostupných na trhu.

Microsoft Sentinel predovšetkým zhromažďuje a vyhodnocuje údaje týkajúce sa konfigurácie systému a úrovne zabezpečenia z voliteľných zdrojov vo vašom prostredí. Tento nástroj poskytuje analýzu bezpečnostných upozornení v reálnom čase s vyhodnotením na základe rámca MITRE Attack®, čo nám umožňuje zisťovať bezpečnostné hrozby, proaktívne im predchádzať a organizovať reakcie na ne na základe vstupov z celej organizácie. Pri takomto pokročilom systéme prítomnosť funkcií strojového učenia (UEBA/Fusion engine) a komponentov využívajúcich modely umelej inteligencie pravdepodobne nikoho neprekvapí.

Riešenia EDR z rodiny produktov Microsoft Defender poskytujú možnosti detekcie hrozieb a reakcie priamo na koncových bodoch, ako sú mobilné zariadenia, pracovné stanice a servery. Používame ich na monitorovanie všetkých súvisiacich aktivít na koncových bodoch, zisťovanie podozrivého správania a reagovanie na hrozby v reálnom čase.

XDR rozširuje túto schopnosť, aby poskytla komplexnejší pohľad na hrozby v rozsahu celej siete, v ekosystéme M365 a ďalších cloudových aplikáciách vrátane online dátových úložísk, e-mailu a ďalších používateľských subsystémov.

System4u MDR preto nepretržite zhromažďuje a vyhodnocuje systémové informácie a výstupy v reálnom čase, ako sú podrobnosti o prebiehajúcej sieťovej prevádzke, aktivite používateľských účtov a používaní oprávnení, zaobchádzaní s digitálnymi aktívami organizácie a parametre stavu zabezpečenia koncových bodov.

Kľúčom je nepretržité monitorovanie bezpečnosti. To zahŕňa monitorovanie všetkých kľúčových prvkov IT infraštruktúry, ako sú identity používateľov a prístupové práva, M365 a iné cloudové aplikácie, všetky koncové body, priemyselné zariadenia a digitálne aktíva. Identifikované hrozby a incidenty okamžite nahlasujeme, aby mohli bezpečnostné tímy IT vašej spoločnosti pristúpiť k ďalším krokom. Táto činnosť je súčasťou základného modulu System4u MDR Suite. Pri takýchto hláseniach môžete očakávať odbornú klasifikáciu incidentu, situačnú analýzu s odhadom rizika narušenia a návrh štandardného postupu v danej situácii pre prvú reakciu a riešenie, ak už nie je inicializovaný automaticky. Samozrejme, k zmluve požadujeme aj záväzok SLA alebo podpísanie NDA.

Ďalšou výhodou služby je kompletná správa systémových logov a možnosť ich ukladania v úplne oddelenom prostredí na strane klienta, t. j. bez možnosti ich narušenia alebo úmyselnej modifikácie útočníkom. Všetky protokoly sa uchovávajú minimálne 90 dní s možnosťou ďalšieho predĺženia uvedeného obdobia uchovávania.

Dostupné moduly

Nasledujúce voliteľné moduly predstavujú komplexný balík technických opatrení, metód monitorovania, analytických metód a hodnotenia bezpečnostných rizík vrátane rámca na automatizáciu reakcií.

– Doplnok System4u MDR Cloud Identity

– System4u MDR Endpoint Add-on

– System4u MDR Microsoft 365 Apps and Data Add-on

– System4u MDR Cloud Apps and Data Add-on

– System4u MDR On-premises Identity Add-on

Konkrétnemu rozdeleniu bezpečnostného pokrytia, funkcií a výhod jednotlivých prídavných modulov sa budeme venovať v sérii nasledujúcich článkov.

2. Priama podpora zabezpečenia

Druhým voliteľným pilierom služby System4u MDR je priama technická podpora nášho vlastného tímu špecialistov na kybernetickú bezpečnosť v prípade bezpečnostného incidentu. Cieľom takejto podpory je poskytnúť vášmu IT tímu plnú spoluprácu, odborné poradenstvo a návrh technického riešenia incidentu od jeho vzniku až po úplné odstránenie súvisiaceho bezpečnostného rizika a následné opatrenia. Neoddeliteľnou súčasťou tohto rozšírenia služieb sú mesačné odborné konzultácie o celkovej úrovni a posilnení bezpečnosti vašej organizácie. Máme k dispozícii model 8/5 alebo 24/7. Kvalifikácia tímu, ktorý sa o vás postará, je na úrovni špecialistu na kybernetickú bezpečnosť s najvyššou úrovňou certifikácie pre všetky používané technológie.

Autor Petr Malina, manažér pre rozvoj obchodu

Ďalšie články

Digitálnymi technológiami žijeme. A preto o nich aj píšeme.

Najnovšie články
Ďalšie články
1/10

Alebo nás kontaktujte priamo

Alena Valečková

Alena Valečková

koordinátor kancelárie

Kontaktujte nás

Vyplňte náš formulár, ozveme sa vám do niekoľkých dní s návrhom nezáväznej konzultácie.

Kontaktujte System4u